Informacje JPK_VAT za okres zawieszenia działalności gospodarczej

 

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składać deklaracji podatkowych zgodnie z art.99 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten nie dotyczy jednak zwolnienia z obowiązku składania informacji JPK_VAT.

 

Ministerstwo Finansów w komunikacie wydanym w dniu 7 lutego 2018r poinformowało, że podatnicy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, którzy nie prowadzą zapisów w ewidencjach Vat, nie mają obowiązku przesyłania JPK_VAT.

 

Od podanej zasady występują wyjątki. Zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), importujących usługi i towary, gdy zawieszenie działalności nie dotyczy pełnego miesiąca i w przypadku obowiązku rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz skorygowania podatku naliczonego.

 

JPK dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018r obowiązek wysyłania ewidencji sprzedaży i zakupu w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) obejmie także mikroprzedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorcami są podatnicy, którzy w okresie 2 ostatnich lat zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. To oznacza, że od 2018r już wszyscy podatnicy VAT będą zobowiązani do przesyłania organom podatkowym ewidencji sprzedaży i zakupu w formacie JPK. Z obowiązku wysyłania ewidencji w formacie JPK będą zwolnieni podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione, organizacje międzynarodowe realizujące zadania publiczne oraz podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego. Ustawa nakłada obowiązek sporządzania i wysyłania JPK za okresy miesięczne. Oznacza to, że także podatnicy rozliczający się kwartalnie z podatku VAT będą zobowiązani do składania JPK za okresy miesięczne.

Nowy rachunek składkowy ZUS

Od 2018r wszyscy przedsiębiorcy będą opłacać wszystkie składki ZUS na nowy rachunek bankowy. ZUS rozpoczął wysyłanie informacji o nowym rachunku bankowym do wszystkich przedsiębiorców w październiku 2017r. Do końca 2017r ZUS ma obowiązek wygenerować i przesłać informację o nowym rachunku bankowym do wszystkich zarejestrowanych płatników składek. Numer rachunku można sprawdzić na stronie skladka.pl po wpisaniu identyfikatorów NIP oraz REGON lub PESEL.